Οργάνωση Παραγωγών Ελαιόλαδου της Ένωσης Συνεταιρισμών Νήσων Κυκλάδων & Αργοσαρωνικού 

Η Οργάνωση Παραγωγών ΕΣ Νήσων Κυκλάδων και Αργοσαρωνικού αναγνωρίστηκε βάσει της ΥΑ 5746/157266/11.12.2014 (ΦΕΚ 3351/12.12.2014) και συμμετέχει στο Πρόγραμμα Εργασίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 611/2014 για την τριετία 2015-18.

Αποτελείται από 474 ελαιοπαραγωγούς με συνολική έκταση 3.260,2 στρεμμάτων, που προέρχονται από την Κύθνο, την Ίο, την Ανάφη, την Άνδρο, την Κίμωλο, τη Σίκινο, την Κέα, τη Σέριφο, τη Φολέγανδρο και τη Σίφνο.

Μέσα από την κατάλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το πρόγραμμα εργασίας και την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων, η Οργάνωση επιδιώκει την ενδυνάμωση της θέσης των ελαιοκομικών της προϊόντων, τη βελτίωση της ποιότητάς τους, αλλά και τον εκσυγχρονισμό της ελαιοκαλλιέργειας στο σύνολό της ως απαραίτητη προϋπόθεση περαιτέρω ανάπτυξης.

 Οι στόχοι του προγράμματος εστιάζουν στην αντιμετώπιση ενός φάσματος προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί προσφέροντας τεχνογνωσία, επιστημονική υποστήριξη και στοχευμένες λύσεις σε τομείς όπως:

  • Η προστασία του περιβάλλοντος
  • Η βελτίωση της εκμετάλλευσης των ελαιώνων
  • Η βελτίωση της ποιότητας και της διατηρησιμότητας του παραγόμενου ελαιολάδου
  • Η διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις της ΟΠ στα θέματα ποιότητας του ελαιολάδου, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική και ποιοτική βελτίωση της εκμετάλλευσης

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015Πρόγραμμα Εργασiας ΟΕΦ 2015-18
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015Οργάνωση Παραγωγών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015Δραστηριότητα Βiv
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015Δραστηριότητα Biv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1&2.2.)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015Eγχειρίδιο Παραγωγού
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015Σήμανση ασφάλειας & υγιεινής στο χώρο εργασίας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στο Μπατσί Άνδρου (02/02/2016)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στο Κόρθι Άνδρου (01/02/2016)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στην Κέα (09/02/2016)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στην Κύθνο (14/02/2016)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016Επιθεώρηση Παραγωγών στην Άνδρο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016


Δραστηριότητα Βiv
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016


Δραστηριότητα Γiii
Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016


Δραστηριότητα ΣΤi
Επικοινωνία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Βiii
Μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Βiv
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γiii
Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δi
Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για τους παραγωγούς
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤi
Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που υλοποιούν οι δικαιούχοι οργανώσεις στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Γiii

Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤi

Διάδοση πληροφοριών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Γiii

Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δi

Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για τους παραγωγούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤi

Διάδοση πληροφοριών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπαίδευση παραγωγών στο Κόρθι

Εκπαίδευση παραγωγών στο Μπατσί

Βίντεο από την εκπαίδευση στο Κόρθι